امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان در تاریخ 1393/07/01 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 11 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/11/27
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/10/29 اضافه نمودن نماد به موضوع بازارگردانی
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/09/05 و تاییدیه سازمان
صورتجلسه مجمع مورخ 1399.10.02 ساعت 13:00
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/09/16 اضافه نمودن نماد به موضوع بازارگردانی
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/09/09 اضافه نمودن نماد به موضوع بازارگردانی
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/09/08 اضافه نمودن نماد به موضوع بازارگردانی
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/09/05
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/08/19 اضافه نمودن نماد به موضوع بازارگردانی
تاییدیه شرکت فرابورس ایران در خصوص تعهدات بازارگردانی نمادهای آریا، کوثر، حپارسا
اضافه نمودن ده نماد جدید به موضوع بازارگردانی مجمع 1399/08/05 ساعت 14:30
اضافه نمودن نماد پارس به موضوع بازارگردانی مجمع 1399/07/05
اضافه نمودن نماد آریا به موضوع بازارگردانی